Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp, VT24

  • 2024-01-31

  • 9 - 15.30

  • Digitalt via Zoom

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobaks- eller nikotinprodukter och som vill ha stöd att sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursdatum och tid

Kursstart: Våren 2024

8 kursdagar, 31/1, 1/2, 21/2, 22/2, 13/3, 10/4, 24/4 och 22/5

Beräkna minst 2 dagar för eget arbete

Kursen ges helt på distans via Zoom och läroplattformen Canvas.

Arrangör

Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Kursupplägg

  • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter
  • Praktiska övningar med återkoppling
  • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljandehandledning i grupp
  • Individuella hemuppgifter och hemtenta

Kursen sträcker sig över lite drygt 3 månader, med totalt 8 schemalagda utbildningsdagar. Beräkna minst 2 dagar för eget arbete som:
tid för inläsning av litteratur inför kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen. Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs enöverenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

Behörighet

Kursen ges på avancerad nivå. Totalt minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller
annat relaterat område. En förutsättning för att gå kursen är att du på din arbetsplats träffar personer som vill ha stöd att sluta bruka tobak, samt att du har mandat från din arbetsgivare att arbeta med tobaksavvänjning.

Kursledning

Kursansvarig: Lena Lundh Distriktssköterska Med.dr.  

Kursledare: Annelie Johansson Hälsopedagog,Dipl tobaksavvänjare 

Kursledare: Susanne Pantzar Distriktssköterska. Dipl tobaksavvänjare 

Målgrupp

Hälso-och sjukvårdspersonal och andra som i sin yrkesroll möter personer som vill ha stöd att sluta använda tobak. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige

Kostnad

13 000 SEK exkl. moms.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till kursen efter principen’ ‘först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor: www.ki.se/uppdragsutbildning.

Vid frågor om kursens innehåll

Lena Lundh, Kursansvarig, APC E-post: lena.lund@ki.se Telefon: 070-165 51 82

Annelie Johansson, kursledare, CES E-post: annelie.e.johansson@regionstockholm.se Telefon: 08-123 371 03

Susanne Pantzar, kursledare APC E-post: susanne.pantzar@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor


Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Tobaksprevention, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , Poäng/uppdragsutbildning