Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5hp, HT 2022

 • 2022-09-19

 • 9 - 15.30

 • Första dagen på Torsplan - därefter digitalt via Zoom

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursdatum och tid

Kursstart: vecka 38, 2022Obligatoriska kursdagar (kl 9-15:30): 19 och 20 september, 27 och 28 september, 24 oktober, 31 oktober,16 november och 2 december. Beräkna minst 2 dagar för eget arbete. 

Arrangör

Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Innehåll

 • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter
 • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljande handledning/återkoppling i grupp
 • Individuella hemuppgifter och hemtenta
 • Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning
 • Tobaksförebyggande arbete i samhället
 • Beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt, kvalitetssäkring och uppföljning

Lärandemål

 • Efter avslutad kurs kommer du ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk.
 •  Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer du självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp.
 •  Du kommer även tillägna dig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på din arbetsplats.

Föreläsare

Vårdutvecklingsledare och experter inom tobaksavvänjning på Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Externa expertföreläsare tillkommer.

Målgrupp

Arbetesterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare

Kostnad

13 000 SEK exkl. moms.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Övriga kommentarer:

Kursen är på distans via Zoom och använder Canvas som läroplattform. Kursen sträcker sig över 4 månader, med totalt 8 schemalagda utbildningsdagar och 2 studiedagar Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen. Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

Anmälan görs senast 1/9-2022 via: www.ki.se/uppdragsutbildning
eller genom att klistra in länken:
https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=4120

Administrativa frågor

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Poäng/uppdragsutbildning