Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5hp, HT 2021

  • 2021-09-02

  • 9 - 15

  • Digitalt via Teams/Zoom

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursdatum och tid

Kursstart: 2 och 3 september 2021. Övriga dagar 21 och 22 september, 27 oktober, 10 november, 22 november samt 8 december. Eget arbete 2 dagar.

Arrangör

Akademisk primärvårdscentrum i samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Innehåll

  • Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning
  • Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs :

1.har du en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk

2. kommer du självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp

3. har du tillägnat dig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på din arbetsplats

Föreläsare

Utöver kursansvariga kommer flera externa föreläsare bidra i kursen

Målgrupp

Arbetesterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare

Kostnad

Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK, övriga 13 500 SEK exkl. moms.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

 Kursen hållas på distans via Zoom och läroplattformen Canvas. Om möjligt kan vissa utbildningsdagar förekomma på Akademiskt primärvårdscentrum (Torsplan) Solnavägen 1 E, 113 65 Stockholm.

Se mera info på www.ki.se/uppdragsutbildning eller kontakta kursansvariga för mer information.

Anmälan

görs här

Sista anmälningsdag: 15/8 2021.

Administrativa frågor

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator , Poäng/uppdragsutbildning