Till dig som använder ReDO™-metoden

  • 2021-09-23

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Du kanske gick kursen hösten 2020 eller också har du den sedan tidigare. Nu är det dags för arbetsterapeuter verksamma i Region Stockholm att dela erfarenheter.

Kursdatum och tid

23 september kl.13-16

Anmäl dig senast 6 september

Innehåll

Vi delar erfarenheter genom att reflektera och diskutera på vilket sätt ReDO™-metoden är och kan vara ett verktyg inom primärvården i regionen.

Målgrupp

Arbetsterapeuter i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Inför eftermiddagen önskar vi att du förbereder dig på att delge exempel eller situationer som beskriver på vilket sätt du använt dig av ReDO™-metoden. Möjligheter och hinder som vi kan använda i våra diskussioner och reflektioner där vi lära av varandra. Ingen erfarenhet är för liten eller obetydlig. Vi som inbjuder är Lisa Brändström, Christina Eriksson och Kristin Elstad Norefors leg arbetsterapeuter och verksamma på APC.

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Ämne, Försäkringsmedicin, Rehabilitering, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff