Klinisk Fysiologi

  • 2022-02-22

  • 14.30 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Allmänläkarnätverket Västra Stockholm hälsar välkommen till: Klinisk Fysiologi - vad bör allmänläkare veta? Indikationer, tolkning, begränsningar? Föreläsning med överläkare Dr Eva Maret, Alfa Diagnostik.

Kursdatum och tid

22 februari kl. 14:30 - 16.30

Anmäl dig senast 21 februari

Innehåll

  • Föreläsningen startar kl 14:30

Föreläsare

 Överläkare Dr Eva Maret, Alfa Diagnostik.

Målgrupp

Specialistläkare i allmänmedicin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Anmälan

OBS! Anmäl till paul.erling@regionstockholm.se med/från den epost-adress till vilken du vill ha inbjudningslänken. Länken skickas ut senast kvällen 21/2.

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Astma och KOL, Hjärta och kärl, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning