Temadag för verksamhetschefer, läkare med särskilt uppdrag i försäkringsmedicin och rehabkoordinatorer (FULLBOKAD)

  • 2023-04-27

  • 10 - 15

  • Liljeholmens VC, Liljeholmstorget, Vårdhuset, Plan 4

Denna temadag har som mål att ge vårdcentralens försäkringsmedicinska team verktyg för att underlätta arbetet på hemmaplan. Dagen kommer innehålla föreläsningar som rör försäkringsmedicinska frågor på vårdcentralen, praktiska övningar och intressanta diskussioner.

Kursdatum och tid

27 april kl. 10-15 FULLBOKAD

Anmäl dig senast 1 april

Innehåll

10:00-10:30 Introduktion: Försäkringsmedicinska team på VC – riktlinje, rutin, rehabplan och stöd från APC

10:30-11:30 Psykisk ohälsa ur biopsykosocialt perspektiv - Centrum för Arbets- och Miljömedicin

11:30-12:00 Det praktiska arbetet på VC – med fokus på rehabplan

12:00-14:00 Gruppdiskussioner inkl. lunch

14:00-14:45 Stressrelaterad ohälsa i primärvård

14:45-15:00 Avslutning

Lärandemål

Ökad kunskap om det försäkringsmedicinska arbetet på vårdcentralen

Föreläsare

Åsa Wahlander Wetterqvist, Specialist allmänmedicin, Medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, vårdutvecklingsledare APC

Carolina Lödahl, rehabkoordinator, vårdutvecklingsledare APC

Kyra Franck, ST-läkare i allmänmedicin, läkare med särskilt uppdrag i försäkringsmedicin

Anna Finnes, Leg. psykolog, med.dr, APC och KI

Åsa Chaikiat Ståhl, Läkare, PhD, Specialist i allmänmedicin, Centrum för Arbets- och Miljömedicin

Målgrupp

Rehabkoordinator, Specialistläkare, allmänmedicin, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Innehållet tar hänsyn till att det finns rehabkoordinatorer som arbetar på fler vårdcentraler.

Minst två från det försäkringsmedicinska teamet från vårdcentralen behöver anmäla sig. Ni anmäler er individuellt.

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Verksamhetschef, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Psyke, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Rehabkoordinator