Temadag för försäkringsmedicinska team i primärvården (FULLBOKAD)

  • 2023-09-27

  • 9 - 16

  • Akademiskt primärvårdscentrum, plan 7. Lokal: Kastanj

Dagen kommer innehålla föreläsningar som rör försäkringsmedicin på vårdcentralen, praktiska övningar och intressanta diskussioner.

Minst två från det försäkringsmedicinska teamet från vårdcentralen behöver anmäla sig. Ni anmäler er individuellt.

Kursdatum och tid

27 september kl. 09-16 

Anmäl dig senast 20 september

Om endast en är anmäld från vårdcentralen/teamet kommer vi behöva avboka din medverkan.

Innehåll

09:00-09:50 Introduktion: Försäkringsmedicinska team. Möjlighet till frågor

10:00-11:30 Psykisk ohälsa ur biopsykosocialt perspektiv - Centrum för Arbete -och Miljömedicin

11:30-12:00 Det praktiska arbetet på VC – med fokus på rehabplan

12:00-14:00 Gruppdiskussioner inkl. lunch

14:00-15:00 Stressrelaterad ohälsa i primärvård

15:00-16:00 Ej fastställt.

Föreläsare

Åsa Wahlander Wetterqvist, Specialist allmänmedicin, Medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, vårdutvecklingsledare APC

Karin Tiger, specialist allmänmedicin, enhetschef

Carolina Lödahl, rehabkoordinator, vårdutvecklingsledare APC

Anna Finnes, Leg. psykolog, med.dr, APC och KI

Åsa Chaikiat Ståhl, Läkare, PhD, Specialist i allmänmedicin, Centrum för Arbete -och Miljömedicin Pirjo Savlin, Psykolog, Centrum för Arbete -och Miljömedicin

Målgrupp

Rehabkoordinator, Läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Om endast en är anmäld från vårdcentralen/teamet kommer vi behöva avboka din medverkan.

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

 

APC, Målgrupp, Läkare, Verksamhetschef, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Psyke, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Rehabkoordinator