Strukturerat omhändertagande av psykisk ohälsa (65+)

  • 2022-02-17

  • 9 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Trots att psykisk ohälsa såsom depression och ångest är vanligt bland äldre personer får de inte alltid den vård som de har behov av. Denna kurs ger dig redskap för hur du som sjuksköterska kan identifiera och bedöma psykisk ohälsa samt redskap för att följa upp symtom och stödja äldre personer till bättre psykisk hälsa.

Kursdatum och tid

17 februari kl. 9-16:30

Anmäl dig senast 11 februari

Innehåll

Förmiddag kl 9-12:

• Identifiera och bedöma psykisk ohälsa hos äldre personer

• Betydelsen av levnadsvanor, socialt nätverk och funktionsförmåga för psykisk hälsa

Eftermiddag kl 13-16.30:

• En modell för samordnat, strukturerat omhändertagande av äldre med psykisk ohälsa

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Identifiera vanliga symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer

• Bedöma hälsostatus, riskfaktorer och komplexa vårdbehov för äldre personer med psykisk ohälsa samt planera vårdinsatser och behandling utifrån behov

• Tillämpa psykosociala omvårdnadsinterventioner för prevention och behandling i kliniskt arbete på mottagningen eller i hemsjukvården

Föreläsare

Signe Åhrberg, Pernilla Siljehag och Christina Sandlund, distriktssköterskor, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Levnadsvanor, Psykisk hälsa, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)