Stockholms primärvårdsrehabnätverk: Ätstörningar, fortbildning för dietister och övrig rehabpersonal

  • 2024-04-25

  • 8.30 - 9.30

  • Digitalt via Teams

År 2025 träder en ny inriktning för ätstörningsvården i Region Stockholm in med en ny nivåstruktur vilket innebär att första linjens psykiatri, dvs vårdcentralerna kommer ha fortsatt uppdrag att identifiera ätstörningsproblematik och remittera patienter till rätt vårdnivå.

Kursdatum och tid

25 april kl. 8:30-9:30

Anmäl dig senast 23 april

Innehåll

Föreläsningen kommer handla om hur du som personal inom primärvården bemöter patienter med ätstörning

Lärandemål

Fördjupade kunskaper om ätstörningsproblematik, bemötande och kostråd

Föreläsare

Saskia Runström, dietist på Stockholms centrum för ätstörningar

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Ämne, Annat, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Försäkringsmedicin