Stockholms distriktssköterskedag

  • 2022-10-27

  • 9 - 16

  • Westmanska Palatset, Bryggarkungen, Wallingatan 2, Stockholm (T-bana Rådmansgatan)

Vi välkomnar primärvårdens sjuksköterskor till en heldag med fokus på kvalitet och utveckling inom kunskapsområdet omvårdnad. Föreläsningar som ger inspiration och nya perspektiv varvas med diskussion och möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte.

Datum och tid

27 oktober kl. 9-16

Anmäl dig senast 18 oktober

Innehåll

  • Omvårdnadens och primärvårdens roll i omställningen mot en personcentrerad nära vård och omsorg
  • Regionalt programområde (RPO) Primärvård och fokusområden för primärvården

  • Omvårdnadens roll vid personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp venösa bensår

  • Omvårdnadens roll vid personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt

  • Hur vi kan mäta kvalitet i omvårdnad i primärvården

  • Lokala förbättringsarbeten och forskningsprojekt med fokus på omvårdnad

Arrangörerna bjuder på lunch och fika

Föreläsare

Lisbeth Löpare-Johansson, sjuksköterska och samordnare för nära vård inom Sveriges Kommuner och Regioner

Kristina Holmquist, distriktssköterska och vårdsakkunnig sjuksköterska i RPO Primärvård

Linda Jervidal, distriktssköterska och sårssjuksköterska vid Region Jämtland, Härjedalen

Maria Liljeroos, sjuksköterska, medicine doktor och vårdutvecklingsledare på medicinkliniken på Mälarsjukhuset och på primärvårdens utvecklingsenhet i Eskilstuna

Med flera

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Annat, Verksamhet, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Evenemang, Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning