Sömnrestriktion – behandling mot sömnbesvär

  • 2021-11-04

  • 9 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Utbildning för sjuksköterskor i att leda gruppbehandling med sömnrestriktion.

Förstahandsvalet vid behandling av sömnstörningar är enligt Kloka listan KBT, sömnhygien och sömnrestriktion. Sömnrestriktion är en beteendeförändrande behandling som sjuksköterskor har kompetens och möjlighet att erbjuda. Vi erbjuder nu en 1½ dagars utbildning för sjuksköterskor i att leda en kort gruppbehandling med sömnrestriktion.

Kursdatum och tid

4 november 2021, 9.00–16.30
11 november 2021, 13.00–16.30

Utbildningen erbjuds också följande datum:

Innehåll

Dag 1

9.00–12.00: Egen inläsning av kursmaterial som skickas ut ca 2 veckor innan kursstart

13.00–16.30: Digital utbildning via teams i sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnrestriktion

Dag 2

13.00–16.30: Digital utbildning via teams i gruppbehandling, sömnrestriktion samt behandlingsprogram

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Förstå grunderna i sömnfysiologi
  • Kunna bedöma patienter med sömnstörning
  • Kunna ge sömnrestriktion till patienter i grupp

Föreläsare

  • Christina Bini, distriktssköterska
  • Christina Sandlund, Med.Dr., distriktssköterska

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården. Förtur ges till de som är villiga att ingå i projektet (se nedan).

Övrigt

Länk till Teams/Zoom skickas av kursansvarig till samtliga deltagare.

Vill du och din vårdcentral veta mer om projektet, hör av er till christina.bini@sll.se

Anmälan

Anmälan görs till christina.bini@sll.se, senast 2 veckor innan kursstart.

OBS: Förtur ges till de som vill ingå i projektet: Sömnrestriktion som behandling för patienter med sömnbesvär i primärvården.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Alla, Digital utbildning (Teams/Zoom), Sömn