Sömnbehandling

  • 2022-09-01

  • 9 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Icke farmakologisk behandling är förstahandsval vid sömnstörning. Sömnrestriktion är en beteendeförändrande behandling som sjuksköterskor har kompetens och möjlighet att erbjuda till patienter i grupp. Välkommen till denna 1,5 dagars utbildning!

Kursdatum och tid

1 september kl 9.00–16.30 + 8 september kl. 13–16.30, anmäl dig senast 18 augusti

eller

6 oktober kl 9.00–16.30 + 13 oktober kl. 13-16, anmäl dig senast 22 september

Innehåll

Dag 1

9.00–12.00: Egen inläsning av kursmaterial som skickas ut ca 2 veckor innan kursstart

13.00–16.30: Digitala föreläsningar via teams om sömnfysiologi, sömnstörningar, och sömnrestriktion

Dag 2

13.00–16.30: Digitala utbildning via teams om gruppbehandling, sömnrestriktion, behandlingsprogram, och falldiskussioner

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Förstå grunderna i sömnfysiologi
  • Kunna bedöma patienter med sömnstörning
  • Kunna ge sömnrestriktion till patienter i grupp

Föreläsare

  • Christina Bini, distriktssköterska
  • Christina Sandlund, Med.Dr., distriktssköterska

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Fysioterapeut, Kurator

Distriktssköterskor och sjuksköterskor ges förtur till utbildningen då detta är en del av ett forskningsprojekt.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Sjuksköterska, Ämne, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Sömn