Icke-farmakologisk sömnbehandling i primärvården

  • 2023-09-07

  • 9 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Sömn är grundläggande för människans hälsa och välbefinnande. Via en 1,5 dagars digital kurs får du som sjuksköterska lära dig att bedöma sömnstörningar och behandla Insomni med sömnrestriktion i grupp. Sömnrestriktion är ett av förstahandsvalen vid behandling av Insomni enligt kloka listan.

Kursdatum och tid

7 september kl.9.00 – 16.30 + 14 september kl.13.00 - 16.00

anmäl dig senast 23 augusti

5 oktober kl.9.00 – 16.30 + 12 oktober kl.13.00 - 16.00

anmäl dig senast 20 september

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare 

Innehåll

Dag 1

9.00–12.00: Egen inläsning av kursmaterial som skickas ut ca 2 veckor innan kursstart

13.00–16.30: Digitala föreläsningar via teams om sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnrestriktion

Dag 2

13.00–16.30: Digital utbildning via teams om gruppbehandling, sömnrestriktion, behandlingsprogram och falldiskussioner

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Förstå grunderna i sömnfysiologi
  • Kunna bedöma patienter med sömnstörning
  • Kunna ge sömnrestriktion till patienter i grupp

Föreläsare

  • Christina Bini, distriktssköterska
  • Christina Sandlund, Med.Dr., distriktssköterska

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska i primärvården, Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Kursen är en del av ett forskningsfinansierat projekt där vi avser jämföra effekterna av sömnrestriktionsbehandling mot sedvanlig sömnbehandling genom att följa behandlade patienter (utan att påverka ordinarie vårdverksamhet). Alla vårdcentraler som går med i projektet får förtur på kursplatserna.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Levnadsvanor, Psykisk hälsa, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Sömn, Kvalitetsstöd & fortbildning