Sömnbehandling

  • 2022-10-06

  • 9 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Icke farmakologisk behandling är förstahandsval vid sömnstörning. Sömnrestriktion är en beteendeförändrande behandling som sjuksköterskor har kompetens och möjlighet att erbjuda till patienter i grupp. Välkommen till denna 1,5 dagars utbildning!

Kursdatum och tid

6 oktober kl 9.00–16.30 + 13 oktober kl. 13-16, anmäl dig senast 22 september

Innehåll

Dag 1

9.00–12.00: Egen inläsning av kursmaterial som skickas ut ca 2 veckor innan kursstart

13.00–16.30: Digitala föreläsningar via teams om sömnfysiologi, sömnstörningar, och sömnrestriktion

Dag 2

13.00–16.30: Digitala utbildning via teams om gruppbehandling, sömnrestriktion, behandlingsprogram, och falldiskussioner

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Förstå grunderna i sömnfysiologi
  • Kunna bedöma patienter med sömnstörning
  • Kunna ge sömnrestriktion till patienter i grupp

Föreläsare

  • Christina Bini, distriktssköterska
  • Christina Sandlund, Med.Dr., distriktssköterska

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Fysioterapeut, Kurator 

i primärvården, Region Stockholm.

Distriktssköterskor och sjuksköterskor ges förtur till utbildningen då detta är en del av ett forskningsprojekt.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Sjuksköterska, Ämne, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Sömn