Smärta efter cancersjukdom

  • 2023-04-04

  • 14.30 - 16

  • Solnavägen 1E, plan 4, rum Pimpinell eller via Teamslänk

Många med cancer drabbas av smärta som en del av sjukdomen eller som följd av behandlingen. Allt fler överlever cancersjukdom och kommer tillbaka till oss i primärvården. Smärtan kan kvarstå och tas då främst hand om av oss. Hur utreder och behandlar vi och hur arbetar vi som team runt patienten?

Kursdatum och tid

4 april kl. 14:30-16

Anmäl dig senast 31 mars

Innehåll

  • Smärtfysiologi – repetition och kanske något nytt
  • Cancerrelaterad smärta – likheter och olikheter med annan smärta
  • Smärtanalys – vilken (eller vilka smärtor) har patienten?
  • Behandlingsprinciper; icke-farmakologiska och farmakologiska

Lärandemål

  • Kunna beskriva olika smärttyper i termer som kan förstås av patienter
  • Kunna beskriva innehållet i en smärtanalys
  • Kunna redogöra för översiktliga behandlingsprinciper vid långvarig smärta efter cancer.

Föreläsare

Åsa Niper, specialist allmänmedicin, doktorand

Målgrupp

Alla professioner i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Jag anmäler mig till att*
Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Cancer, Smärta, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Nätverksträff