Små barn med autism och ätsvårigheter

  • 2022-08-24

  • 9 - 11.30

  • Digitalt via Teams

Vill du lära dig mer om små barn med autism och ätsvårigheter? Vid detta tillfälle får du grundläggande kunskap om autism och ätsvårigheter samt ökad kännedom om de behandlingsinsatser som erbjuds vid Autismcenter små barn.

Kursdatum och tid

24 augusti kl. 9-11:30

Anmäl dig senast 17 augusti

Innehåll

  •  Vanligt förekommande ätsvårigheter hos små barn med autism
  •  Matinsatster på Autismcenter små barn
  •  Primärvårdsdietistens roll i behandlingen

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagaren ha ökad kännedom om ätsvårigheter hos små barn med autism.

Föreläsare

Lisa Westfors Leg.logoped ,Autismcenter små barn, Habiltering & Hälsa

Målgrupp

Primärvårdsdietister

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Mat, Nutrition, Rehabilitering, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)