Sjukskrivningsprocessen - fortbildningsseminarium för psykologer och kuratorer

  • 2021-10-14

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter i primärvården som träffar patienter som är sjukskrivna. Här får du lära dig grundläggande begrepp kring sjukskrivning, får en aktuell bild av forskningsläget samt diskutera med kollegor hur du kan bidra till samverkan och förbättra sjukskrivningsprocessen för patienten.

Kursdatum och tid

14 oktober kl. 13-16:30
Anmäl dig senast 4 oktober

Innehåll

  • Föreläsningar, diskussioner 

Lärandemål

  • att ha kännedom om centrala försäkringsmedicinska begrepp
  • att få förståelse för hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen
  • att få kunskap om vad forskning visar om arbetsåtergång vid stressrelaterad ohälsa
  • att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll i sjukskrivningsprocessen

Föreläsare

Anna Finnes, leg. psykolog
Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och rehabkoordinator
Päivi Piispanen, leg. sjukgymnast
Johanna Wallensten, specialist i allmänmedicin och rehabmedicin

Målgrupp

Psykologer, Kuratorer och Psykoterapeuter i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

För mer information hör av dig till Anna Finnes, anna.finnes@sll.se

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Kurator, Psykolog, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)