Sjukskrivningar – en viktig uppgift för vårdcentralen

  • 2021-04-15

  • 13 - 16.30

  • Torsplan, rum Pimpinell, Solnavägen 1E

Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning.

Sedan förra året har vårdcentraler skyldighet att erbjuda funktion för rehabkoordinering för sjukskrivna. Hur uppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer. Syftet är att informera och inspirera till att förbättra rutiner för hantering av sjukskrivningsuppdraget. Vi berättar om möjligheten att ta fram statistik, lokala riktlinjer och att anställa en rehabiliteringskoordinator (REKO) mm.

Kursdatum och tid

15 april, kl. 13:00–16:30

Innehåll

13.00 Välkomna Teamet

13.15 Avtal, ledningssystem och forskning inom försäkringsmedicin, Britt Arrelöv, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

14.00 Försäkringsmedicinska grunder och professionernas roller Teamet

14.30 Kaffe med brainstorming inför handlingsplan

15.00 Hur blir sjukskrivningar en möjlig uppgift för vårdcentralen, Monika Engblom, allmänläkare

15.45 Kunskapsstyrning och kvalitetsindikatorer för sjukskrivningar, Jan Hasselström, verksamhetschef på APC

16.15 Hur går vi vidare? Teamet

16.30 Avslut

Föreläsare

Jan Hasselström, Britt Arrelöv, Monika Engblom och Försäkringsmedicinska kunskapsteamet

Målgrupp

Verksamhetschefer

Plats

Torsplan, Solnavägen 1E, rum Pimpinell. Utbildningen genomförs som planerat eller digitalt utifrån de riktlinjer som gäller.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Verksamhetschef, Försäkringsmedicin, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning