Sent debuterande PTSD hos äldre migranter - risker i demensutredning

  • 2024-02-08

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Posttraumatisk stress (PTSD) är tio gånger vanligare bland migranter. Sjukdomen är en minnessjukdom och kan debutera sent, år eller decennier efter traumatiska upplevelser. Symtomen kan likna en tidig demensutveckling. Det finns också en hög samsjuklighet mellan PTSD och demens.

Kursdatum och tid

8 februar kl. 13-15

Anmäl dig senast 6 februarii

Innehåll

Föreläsningen kommer beskriva hur symtomen liknar varandra, hur de kan särskiljas, och hur vi kan se till att patienterna får vård för PTSD – även i tidigt skede av kognitiv svikt/sjukdom.

Föreläsare

Frida Metso Johansson, leg psykolog och samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

Målgrupp

all hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Jag vill anmäla mig till*
Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Psykisk hälsa, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)