Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård

  • 2021-11-10

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

En utvecklad samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är betydelsefull och bidrar till att få ett helhetsperspektiv på patientens behov. Rehabkoordinering möjliggör en effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser mot målet att öka arbetsförmåga. Seminarium bas lär ut grunden.

Kursdatum och tid

10 november kl. 13-16 anmäl dig senast 8 november

Innehåll

  • Försäkringskassan: Roller och regelverk
  • Rehabkoordinatorns verktygslåda: Vart är vi på väg?
  • Försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer

Lärandemål

  • Att kunna förklara rehabkoordinatorns uppdrag i basutförandet
  • Att kunna vägleda patienter i sjukskrivningsprocessen
  • Att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll vid återgång i arbete

Föreläsare

Mikael Peters Samverkansansvarig Försäkringskassan
Cecilia Grape Vårdutvecklingsledare och rehabkoordinator APC
Johanna Broms Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Målgrupp

Rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator