Rök- och alkoholfri operation

  • 2023-10-19

  • 13 - 13.45

  • Digitalt via Teams

Vikten av hälsosamma levnadsvanor inför operation. Att avstå rökning och alkohol före och efter operation samt att äta hälsosamt och vara i så god fysisk form som möjligt kan minska risken för allvarliga komplikationer. På denna digitala kurs får du veta mer.

Kursdatum och tid

19/10 kl. 13-13:45
eller
21/11 kl. 13-13:45
eller
12/12 kl. 13-13:45

Anmäl dig senast 1 vecka innan kursstart

Innehåll

• Vikten av rök- och alkoholfri operation

• Hur påverkar våra kost- och motionsvanor en operation?

• Vilka rekommendationer bör vi inom vården erbjuda

• Vad kan jag erbjuda patienten och när bör jag hänvisa vidare?

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Kunna ge enkla råd kring rök- och alkoholfri operation

• Kunna uppmärksamma riskbruk av alkohol

• Kunna uppmärksamma tobaksvanor

• Känna till var man kan läsa mer

Föreläsare

Anna Rytter, Fysioterapeut, Specialist i respiration, vårdutvecklingsledare

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm. 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams/Zoom skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Riskbruk alkohol