Regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer

  • 2021-12-09

  • 9.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning, utveckling och nätverkande en given plats. Välkommen att ta del av ett nätverksforum för rehabkoordinatorer verksamma i Stockholms län!

Kursdatum och tid

9 december kl. 9:30-12

Anmäl dig senast 6 december

Innehåll

  • Fysisk aktivitet som intervention för återgång i arbete
  • Arbetsfokuserad KBT- manual vid stressrelaterad ohälsa
  • Arbetsförmedlingen- efter omorganisationen
  • Våldsutsatt- vad gör jag med informationen?

Lärandemål

  • Att kunna förstå och förklara innehållet i arbetsfokuserad KBT
  • Att kunna vägleda sjukskrivna patienter i fysisk aktivitet
  • Att kunna reflektera kring hur Arbetsförmedlingen kan vara behjälpliga vid behov av stöd för återgång i arbete

Föreläsare

Cecilia Berg FaR-teamet APC
Anna Finnes psykolog APC
Amer Baalbaki Samverkansansvarig Af 
Karin Dahlström kunskapsteam Våld i nära relation APCI

Målgrupp

Rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhet, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator