Regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård

  • 2021-05-20

  • 9.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning, utveckling och nätverkande en given plats. Välkommen att ta del av ett nätverksforum för rehabkoordinatorer verksamma i Stockholms län!

Kursdatum och tid

20 maj, kl. 9:30–12:00

Innehåll

09:30–09:35 Introduktion och välkommen; Christina Bini och Cecilia Grape, APC
09:35–10:30 Arbetsgivarens rehabansvar; Finfa, Almega och Svenskt näringsliv
10:30–10:45 Fikapaus
10:45–11:30 Rekos förhållningssätt vid jobbyte som intervention; Gun Johansson CAMM
11:35–11:55 Sjukskrivningspolicy; Cecilia Grape Kunskapsteamet FM APC
11:55–12:00 Avslut och frågor

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • kunna förstå och förklara innehållet i arbetsgivarens rehabansvar
  • kunna vägleda sjukskrivna patienter som inte kan återgå i ordinarie arbete att kunna reflektera kring mottagningens rutiner i sjukskrivningsarbetet
  • kunna reflektera kring mottagningens rutiner i sjukskrivningsarbetet

Målgrupp

Rehabkoordinatorer

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Arrangör

Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Utbildningen genomförs digitalt. Länk till utbildningen skickas ut av kursledaren. OBS! Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Avanmälan sker till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Försäkringsmedicin, Enhet: Soma, Nätverksträff, Rehab-koordinator