Region Stockholms nätverk för omvårdnadspersonal inom primärvård: Tema Familjestödsprogram - en ny intervention i husläkaruppdraget

  • 2023-10-12

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

12 oktober kl. 13-14:30

Anmäl dig senast 10 oktober

Innehåll

  • Beskrivning av vad Familjestödsprogram innebär
  • Kompetenskrav
  • Inspiration till förändrat arbetssätt
  • Information om var du kan lära dig mer

Föreläsare

Cecilia Berg, fysioterapeut, vårdutvecklingsledare för fysisk aktivitet och Fysisk aktivitet på Recept, APC

Mahnoush Etminan Malek, vårdutvecklingsledare kunskapsteam Levnadsvanor, dietist med specialistkompetens inom barnobesitas, APC

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning