Region Stockholms nätverk för omvårdnadspersonal inom primärvård: Tema Fallprevention hos äldre - ett alltid aktuellt område där det nu kommit ett personcentrerat standardiserat vårdförlopp

  • 2023-11-16

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

16 november kl. 13-14:30

Anmäl dig senast 14 november

Innehåll

Vilka omvårdnadsåtgärder kan primärvården utföra för att förebygga fall hos äldre

Föreläsare

Anne Claesson Vårdutvecklingsledare, Leg Sjukgymnast, MSc 

Efva Forsell vårdutvecklingsledare, Leg. Dietist från kunskapsteam Äldre personer hälsa

Målgrupp

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning