Rådgivande samtal om alkohol - varför och hur?

 • 2023-12-15

 • 13 - 14.30

 • Digitalt via Teams

Digital kurs som ger handfasta tips om hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan stödja patienter att minska sin alkoholkonsumtion. Perfekt för dig som vill uppdatera dina kunskaper om alkohol eller få introduktion i rådgivande samtal. Du erbjuds även en digital uppföljning på 15 min några veckor efter utbildningen, med möjlighet till reflektion och praktisk övning.

Kursdatum och tid

Fredag 15/12 13-14:30

Välj ett tillfälle att anmäla dig till, senast två dagar innan start.

Innehåll

 • Uppmärksamma riskbruk av alkohol
 • Enkla råd och Rådgivande samtal
 • När hänvisa vidare?
 • Alkoholens konsekvenser för hälsan
 • Personlig digital uppföljning på 15 min med möjlighet till reflektion och träning

Lärandemål

 • Kunna uppmärksamma riskbruk av alkohol
 • Känna till Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor- prevention och behandling
 • Kunna ge enkla råd kring alkohol
 • Känna till vad ett Rådgivande samtal innehåller

Föreläsare

Åsa Thurfjell, Specialist i Allmänmedicin, Sakkunnig hälsofrämjande arbete i region Stockholm, vårdutvecklingsledare

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Student, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Verksamhetschef, Ämne, Levnadsvanor, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , Riskbruk alkohol