Webbutbildning: Suicidriskbedömning - barn och unga

  • Lärtorget

Kursen ger dig förutsättningar att kunna bedöma aktuell suicidrisk hos barn och unga som söker hjälp på husläkarmottagningen. Du får lära dig hur du motiverar och dokumenterar suicidriskbedömning i journal samt hur du avgör vilken vårdnivå patienten behöver fortsatt behandling inom. Kursen tar också upp hur du som vårdpersonal kan prata om svåra känslor med barn och ungdomar.

Målgrupp:

Teamet som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.


Kursansvarig:

Anna Lundh, överläkare, med. dr, specialist barn- och ungdomspsykiatri

 

APC, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg