Webbutbildning: Stegvis vård

  • Lärtorget

Kursen presenterar en modell för stegvis vård med evidensbaserad psykologisk behandling för vanliga psykiatriska tillstånd i primärvården. Syftet är att effektivisera vården och öka andelen patienter som erhåller evidensbaserad psykologisk behandling.

Kursen finns i två versioner. Välj version utifrån den målgrupp du tillhör:

Stegvis vård för chefer

Om hur primärvården kan arbeta utifrån en stegvis vårdmodell, information om lämpligt bedömningsförfarande och hur insatserna kan utvärderas.

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till dig som är verksamhetschef och/eller enhetschef på husläkarmottagningen.

Stegvis vård för samtalsbehandlare

Om hur primärvården kan arbeta utifrån en stegvis vårdmodell, hur en psykiatrisk bedömning på primärvårdsnivå kan gå till, hur guidad självhjälp, gruppbehandling och internetbehandling kan användas som ett första behandlingssteg samt hur individuell manualbaserad behandling kan användas som ett andra behandlingssteg.

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till dig som är samtalsbehandlare eller psykolog i teamet för psykisk hälsa på husläkarmottagningen.

APC, Verksamhetschef, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg