Webbutbildning: Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga

  • Lärtorget

Den här kursen syftar till att främja samverkan och samarbete mellan olika verksamheter som ger stöd och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att stödja utvecklingen av lokala samarbetsformer och rutiner. I kursen beskrivs olika verksamheters uppdrag och deras perspektiv på samverkan i relation till barn och unga.

Målgrupp:

Teamet som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.


Kursansvarig:

Karl Almqvist Simonsson, leg psykolog, Gustavsbergs vårdcentral 

APC, Distriktssköterska, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg