Psykisk ohälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv och i relation till arbete

  • 2023-06-07

  • 12.10 - 13

  • Digitalt via Teams

Välkommen till en digital lunchföreläsning om psykisk ohälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv och i relation till arbete. Hur kan vi använda en biopsykosocial modell för att stärka omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa, förebygga påverkan på arbetsförmåga och minska behovet av sjukskrivning?

Medarrangör

Centrum för arbets-och miljömedicin

Kursdatum och tid

7 juni kl 12.10-13

Anmäl dig senast 1 juni

Innehåll

Föreläsning inklusive tid för reflektion och diskussion

Föreläsare

Åsa Chaikiat Ståhl, specialist i allmänmedicin och skolhälsovård, läkare
vid Centrum för arbets-och miljömedicin


Pirjo Savlin, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut,
mångårig erfarenhet av kliniskt arbete på Centrum för arbets-och
miljömedicin

Målgrupp

Läkare och rehabkoordinatorer i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Ytterligare information kan ges av Åsa Chaikiat Ståhl, e-post: asa.chaikiat-stahl@regionstockholm.se

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

 

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Psykisk hälsa, Verksamhetsområde, Psyke, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator