Primärvårdsdietistdagen

  • 2021-11-30

  • 8.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Välkommen till höstens primärvårdsdietistdag! Tema: Nutrition vid kronisk njursjukdom

Kursdatum och tid

30 november k. 8:30-12

Anmäl dig senast 19 november

Innehåll

  • Kronisk njursjukdom; orsaker, symtom, njurfunktion och metabola förändringar
  •  Sjukdomsrelaterad undernäring vid kronisk njursjukdom
  •  Kost- och nutritionsbehandling vid kronisk njursjukdom

Lärandemål

Efter fortbildningstillfället ska deltagarna ha fått ökad kunskap om:

  •  Bakgrund till kronisk njursjukdom
  •  Bedömning av nutritionsstatus på patienter med kronisk njursjukdom
  •  Energi- och näringsbehov hos patienter med kronisk njursjukdom
  •  Kost- och nutritionsbehandling samt aktuella riktlinjer gällande nutrition och njursjukdom.

Föreläsare

Ulf Åman, överläkare, specialist inom geriatrik, internmedicin och medicinska njursjukdomar, Aleris Handengeriatriken

Karin Windahl, leg dietist, specialist inom njurmedicin, Danderyds sjukhus

Målgrupp

Dietister i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för dietister i primärvården Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)