Postcovid - fysiska och kognitiva konsekvenser

  • 2021-06-15

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Postcovid - fysiska och kognitiva konsekvenser. Hur kan fysioterapeuten bidra till rehabiliteringen? Vi vill bjuda in till ett webbinarie där du får ta del av kunskapsläget för fysioterapeutiska åtgärder vid postcovid. Viktiga aspekter av kognitiv nedsättning kommer även att tas upp.

Kursdatum och tid

15 juni kl. 14-16

Anmäl dig senast 7 juni

Innehåll

  • Aktuellt kunskapsläge, utvärderingsinstrument, andningsträning och POTS
  • Aktivitetsbalans, energibesparande strategier och kognitiv ergonomi

Föreläsare

Anna Rytter leg. fysioterapeut, Specialist i Respiration

Lisa Brändström leg. arbetsterapeut

 
 

Målgrupp

Fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till mötet med instruktioner får ni via mail några dagar innan. Förbered er gärna hur man deltar i möten i Teams innan det är dags.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtavas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

 

APC, Målgrupp, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Rehabilitering, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Covid-19