Personlighetsförändring och andra neuropsykiatriska symtom - Integrerad vård

  • 2023-03-20

  • 12.30 - 16.30

  • Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Hur kan vi förstå och hantera psykiska symtom och beteendeförändring hos patient med hjärntumör? Hur kan vi stötta patienten och deras närstående när vardagen är i ständig förändring och nya symtom uppkommer? Hur stöttar vi någon som känner sorg över en person som fortfarande lever?

Kursdatum och tid

20 mars kl 12:30-16:30

Anmäl dig senast 9 mars

Innehåll

  • Hur kan kognitiva funktioner och beteende påverkas av hjärntumör?, Ulrika Granér, Specialistsjuksköterska inom vård av äldre, föreläsare och internationellt utbildningsansvarig på Stiftelsen Silviahemmet
  • Närståendeberättelse, Yvonne Lindesvärd
  • Väntesorg och svåra känslor hos närstående som möter beteendeförändringar, Ulrika Granér
  • Fika och gruppsamtal

Lärandemål

  • Ökad kunskap kring beteendeförändringar hos personer med hjärntumör
  • Ökad förståelse för närstående som sörjer medan någon fortfarande lever
  • Ökad kunskap om tillgängliga resurser för närstående

Föreläsare

Ulrika Granér, Specialistsjuksköterska inom vård av äldre, föreläsare och internationellt utbildningsansvarig på Stiftelsen Silviahemmet

Yvonne Lindesvärd

Målgrupp

Kurator

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Alexandra Dovin, alexandra.dovin@regionstockholm.se

Cecilia Riddebäck Garcia, cecilia.riddeback-garcia@regionstockholm.se

Anmälan

Klicka på länken och gör din anmälan

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/personlighetsforandring-och-andra-neuropsykiatriska-symtom/

 

 

 

APC, Kurator, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Annat, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Kvalitetsstöd & fortbildning