Personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

 • 2022-10-20

 • 8.30 - 16

 • Solnavägen 1 E Torsplan, Plan 4 lokal Lin

Alla personer med diabetes har rätt till utbildning i egenvård. Utbildningen anses lika viktig som den medicinska behandlingen. Deltagare i en grupp som delar kunskap och erfarenheter, inspirerar varandra till att förändra levnadsvanor. Detta påverkar självklart även HbA1c, vikt, blodtryck mm.

Kursdatum och tid

20 oktober kl. 8:30-16

Anmäl dig senast 20 september

Innehåll

 • Föreläsningar
 • Gruppdiskussioner
 • Reflektionsövningar

Lärandemål

 • Reflektera och förklara hur vuxna lär
 • Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
 • Planera och genomföra gruppträffar för personer med typ 2- diabetes
 • Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt

Föreläsare

Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam diabetes

 • Marina Stenbäck
 • Nouha Saleh Stattin
 • Katri Harcke

Målgrupp

Distriktssköterska/Sjuksköterska i primärvården, Region Stockholm

Kostnad

1200 kr exkusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning