Patientsäker dokumentation vid våldsutsatthet - lunchseminarium och lansering av ny webbutbildning om våld i nära relation

  • 2021-06-02

  • 12.15 - 12.45

  • Digitalt via Teams

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och det finns starka kopplingar mellan våldsutsatthet och ohälsa. I det här lunchseminariet får du lära dig mer om de hot som våldsutsatta patienter lever med och hur du kan dokumentera patientsäkert, samt information om vår nya webbutbildning om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården.

Kursdatum och tid

2 juni kl. 12:15-12:45

Anmäl dig senast 30 maj

Agenda för lunchseminariet

12.15 Välkommen och presentation av ämnet

  • Vårdens uppdrag avseende våld i nära relationer
  • Patientsäker dokumentation vid våldsutsatthet
  • Information om webbutbildningen och kort film
  • Länk till webbutbildningen
  • Möjlighet att ställa frågor i chatten

12.45 Avslut

Lärandemål

  • Kunskap om patientsäker dokumentation vid våldsutsatthet
  • Kännedom om den nya webbutbildningen om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården

Föreläsare

Psykologer och läkare vid enheten våld i nära relationer, APC

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Annan, Ämne, Våld i nära relationer, Verksamhet, Enhet: Våld i nära relationer , Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator