Stockholms Fysioterapeutnätverk: Långvarig smärta – Nytt vårdförlopp

  • 2023-03-15

  • 8.30 - 10.30

  • Plats Digitalt via Teams

Välkommen till nätverket för fysioterapeuter/sjukgymnaster i Region Stockholm! Vi erbjuder digitala fortbildningar på aktuella teman. Varje månad erbjuder vi dig föreläsningar via Teams för inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till kunniga föreläsare!

Detta tillfälle syftar till att ge dig förbättrade kunskaper i ämnesområdet smärta för att du ska känna dig tryggare i patientmötet, att skapa en dialog och byta erfarenheter. Det är också ett tillfälle att diskutera långvarig smärta utifrån vårdförloppet.

Kursdatum och tid

15 mars kl. 8:30-10:30

Anmäl dig senast 8 mars

Syfte

Att inspirera och ge möjlighet till dialog inom professionen i aktuella ämnesområden för fysioterapeuter i primärvården.

Innehåll

  • Program Långvarig smärta, vad är det?
  • Behandlingsstrategier
  • Dialog/Diskussion

Lärandemål

  • Ökad kunskap om vårdförloppet
  • Långvarig smärta hos vuxna
  • Att veta hur ett bra bemötande kan vara i mötet med patienter med långvarig smärta
  • En ökad förståelse för behandlingsstrategier vid långvarig smärta

Föreläsare

Åsa Niper, allmänläkare och vårdutvecklingsledare, Kunskapsteam Nervsystemets sjukdomar och smärta

Medverkar gör också Elin Ek Malmer fysioterapeut, specialist inom smärta och smärtbehandling

Målgrupp

Målgrupp Fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Benskörhet, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning