Stockholms Fysioterapeutnätverk: FaR - Hur får vi patienterna att fortsätta träna efter rehab?

  • 2023-05-25

  • 14 - 16

  • Plats Digitalt via Teams

Stockholms fysioterapeutnätverk hälsar dig välkommen till våra digitala fortbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig månatliga föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Denna fortbildning syftar till att ge dig ökade kunskaper om hur vi motiverar patienten till att fortsätta träna efter rehabiliteringen hos oss. Hur slussar vi patienterna vidare?

Kursdatum och tid

25 maj kl. 14-16

Anmäl dig senast 17 maj

Innehåll

  • Program
  • Dialog om motivation
  • Rådgivande samtal i verkligheten
  • Metoden FaR och blanketterna
  • FaR Aktiviteter
  • Uppföljning och utvärdering

Lärandemål

Ökad förmåga att skapa förutsättningar för patienten att fortsätta vara fysiskt aktiv

Föreläsar

Cecilia Berg, Vårdutvecklingsledare för fysisk aktivitet och FaR, Fysisk aktivitet på Recept

Målgrupp

Målgrupp Fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Fysisk aktivitet, Rehabilitering, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning, FaR – fysisk aktivitet på recept