Öppet forum via Teams – Information om Diabetes grupputbildningsmaterial – ett verktyg vid diabetes gruppträffar på vårdcentral

  • 2024-03-07

  • 15 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Gruppbaserad patientutbildning är ett viktigt stöd för att personer med diabetes ska klara sin egenvård. Genom att deltagare i grupp delar kunskap och erfarenheter, inspirerar de varandra till att förändra levnadsvanor. Gruppbaserad utbildning är därför en viktig del av behandlingen och visar även en förbättring av HbA1c.

Kursdatum och tid

2024

7 mars kl. 15-16:30

21 maj kl. 15-16:30

Anmäl dig senast en vecka innan

Innehåll

Eftermiddagsforum med diabetessjuksköterska Marina Stenbäck: Frågor och svar om hur starta diabetes gruppträffar på din VC. Du får ta del av vårt grupputbildningsmaterial.

Lärandemål

Få insikt hur starta diabetes gruppträffar på VC

Föreläsare

Marina Stenbäck

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

  • Välj datum och anmäl senast en vecka i förväg till Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@regionstockholm.se
  • Logga in med Teamslänk som du får via e-post. Teamslänk skickas några dagar före avsatt tid till de som visat intresse.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)