Öppet forum via Teams – Information om Diabetes grupputbildningsmaterial – ett verktyg vid diabetes gruppträffar på vårdcentral

  • 2022-11-10

  • 15 - 16.30

  • Digitalt via Teams

För att personer med diabetes ska lyckas med sin egenvård i vardagen är det viktigt med stöd och utbildning. Gruppbaserad patientutbildning är därför en viktig del av behandlingen vid diabetes. Genom ett personcentrerat stöd från vården blir personen med diabetes delaktig i sin vård och behandling.

Kursdatum och tid

10 november kl 15-16:30

Anmäl dig senast en vecka innan

Innehåll

  • Diskussion, reflektion
  • Förevisning av grupputbildningsmaterial

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

  • Välj datum och anmäl senast en vecka i förväg till Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@regionstockholm.se
  • Logga in med Teamslänk som du får via e-post. Teamslänk skickas några dagar före avsatt tid till de som visat intresse.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)