Öppen timme: Uppföljning Baskurs MI HT 2022

  • 2023-03-28

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

Du som gått baskurs MI hösten 2022 har nu möjlighet att komma på uppföljning digitalt. Vi träffas för att repetera, öva och reflektera över MI och stämma av hur det går med implementeringsplanerna för MI.

Kursdatum och tid

28 mars kl. 15-16

eller

31 mars kl. 13-14

Ingen föranmälan krävs. Länk för inloggning kommer att finnas här på sidan innan start.

Innehåll

  • Repetera och öva MI
  • Reflektera över och diskutera implementeringsplaner MI

Lärandemål

Lärandemål: Bibehålla/ utveckla MI kompetens och tilltro till egen förmåga att använda MI

Föreläsare

Anne Claesson

Målgrupp

Du som gått baskurs MI hösten 2022

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)