Öppen timme på Teams: Obesitas (Fetma)

  • 2021-06-24

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

Har du frågor kring sjukdomen Obesitas (Fetma) och hur du bäst kan bemöta dina patienter med sjukdomen? Anslut på denna ”öppna timme” och dela erfarenheter och funderingar med andra inom primärvården.

Kursdatum och tid

29 april kl.15-17

Innehåll

  • Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning för alla som arbetar med området eller bara vill lära sig mer

Målgrupp

Arbetesterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare
Undersköterska
Verksamhetschef

 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Efva Forssell och Katri Harcke Vårdutvecklingsledare Leg Dietist och Leg Distriktssköterska

Har du frågor och funderingar men inte kan delta? Maila in dina frågor: efva.forssell@sll.se
katri.harcke@sll.se

Lust att lära mer om detta:

Rethink Obesity https://youtu.be/PVzPmmYkZt8 HOBS, patientförening: www.hobs.se

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)