Öppen timme - kostbehandling barn

  • 2022-08-29

  • 12.15 - 13

  • Digitalt via Teams

Syftet med träffarna är att dietister i primärvården ska få möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring kostbehandling av barn och unga. Varje träff inleds med kort uppdatering kring ett aktuellt ämne och därefter finns tid för patientfall, tankar och reflektioner.

Kursdatum och tid

29 augusti kl. 12:15-13

4 oktober kl. 12:15-13

8 november kl. 12:15-13

29 november kl. 12:15-13

Ingen föranmälan krävs. Länk för inloggning finns tillgänglig här på sidan from en vecka innan respektive tillfälle.

Innehåll

  • 29 augusti- Selektivt ätande
  • 4 oktober- Obesitas
  • 8 november- ADHD-medicinering och viktutveckling
  • 29 november- Mat i småbarnsåldern

Målgrupp

Dietister i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

 

 

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Mat, Levnadsvanor, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff