Öppen timme: MI-snack

  • 2023-10-10

  • 13 - 14

  • Digitalt via Teams

En möjlighet för dig med förkunskaper inom samtalsstilen MI-motiverande samtal att fortsätta utveckla dina personcentrerade samtal genom att under 1 timme repetera och öva MI praktiskt. Vid varje träff gör vi tillsammans en agenda och upplägg utifrån dina önskemål. Du väljer antal datum du vill delta.

Kursdatum och tid

  • 10 oktober kl. 13-14
  • 15 november kl. 13-14
  • 12 december kl. 13-14

Ingen föranmälan krävs, utan en länk läggs upp på denna sida inför varje träff.

För att delta digitalt behöver du: En dator med kamera och högtalare/mikrofon, stabil nätverksuppkoppling samt ha Teamsappen installerad på din dator.

Innehåll

Inga förkunskaper inom samtalsstilen MI behövs för att delta. Vid varje träff kommer vi tillsammans att göra en agenda utifrån dina önskemål samt färdiga förslag på ämnen. Du behöver inte förbereda dig på något sätt inför träffarna och du väljer själv hur delaktig du vill vara.

Några förslag på ämnen: hur möter vi ambivalens/svåra situationer, MI i grupp, egna patientfall, repetera/öva de olika samtalsfärdigheterna och olika verktyg som ex Meny/agenda, ge information/rådgivning på MI-vis m fl.

Lärandemål

  • Ökad kännedom och om du vill ges möjlighet till praktiskt tillämpning av samtalsstilen Motiverande samtal MI
  • Stärka dina empatiska samtalsfärdigheter för att uppnå personcentrerad vård

Kursledare

Jenny Lindrot leg dietist och MI-utbildare, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm. 

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)