Öppen timme- MI snack

  • 2022-09-21

  • 13 - 14

Träffar du personer som behöver göra en förändring? För dig som är nyfiken på samtalsmetoden MI (Motiverande samtal) eller som vill öva och repetera dina MI kunskaper. Varje träff inleds med en kort teoridel utifrån ett tema och sedan finns tid för övning och diskussion ex kring patientfall.

Kursdatum och tid

  • 21 september kl. 13-14
  • 27 oktober kl. 13-14
  • 7 december kl. 13-14

Ingen föranmälan krävs. Länk för inloggning finns tillgänglig här på sidan from en vecka innan respektive tillfälle.

Innehåll

  • 21 sep- Personcentrerat möte på MI-vis
  • 27 okt- Bemöta en person med "motstånd" mot förändring
  • 7 dec- Samtalsverktyg för att öka motivationen till förändring

Lärandemål

  • Ökad kännedom om samtalsmetoden MI (Motiverande samtal)
  • Prova på några MI-färdigheter

Föreläsare

Jenny Lindrot leg dietist och MI-utbildare

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator