Öppen timme - TEMA Obesitas

  • 2022-06-16

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till vårens "Öppna Timmar" Obesitas hos vuxna. Varje tillfälle har ett tema. Vi startar med 15 min intro kring detta. Du är välkommen med frågor runt temat och att dela dina kunskaper, erfarenheter och patientfall med andra inom primärvården.

Kursdatum och tid

16 juni kl. 15-16 TEMA Summering av våren

Innehåll

Digitala öppna träffar för erfarenhetsdelande inom området Obesitas hos vuxna. För primärvården. Ingen anmälan. Teamslänk läggs ut här på sidan dagarna innan.

Lärandemål

  • Ökad kompetens inom området vuxna med Obesitas

Målgrupp

Personal i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Teamslänk läggs ut här på sidan dagarna innan.

 

Sökord: Obesitas, Fetma

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Student, Undersköterska, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)