Öppen timme - TEMA Obesitas

  • 2021-11-25

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

Öppen timme på Teams: Obesitas (Fetma). Har du frågor kring sjukdomen Obesitas och hur du bäst kan bemöta dina patienter med sjukdomen? Anslut på denna ”öppna timme” och dela erfarenheter och funderingar med andra inom primärvården.

Kursdatum och tid

25 november kl. 15-16

Öppen timme kommer också att ske onsdag 15 december (Julspecial). 

Innehåll

  • Öppet forum

Lärandemål

  • Högre kvalitet vid omhändertagande av patienter med Obesitas

Målgrupp

All personal i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Teamslänk läggs ut "här" måndag i samma vecka.

 

Sökord: Obesitas, Fetma

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)