Omvårdnadsdokumentation

  • 2021-11-25

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Primärvårdens ansvar växer. Den Nationella kunskapsstyrningens analyser är viktiga för strukturella satsningar i vården. Underlaget baseras på kvalitetsindikatorer hämtade ur den journaldokumentation vi är med och skapar varje dag. Hur kan vi dokumentera med kvalitet och skapa utrymme för omvårdnadens roll i dagens och framtidens primärvård?

Kursdatum och tid

25 november kl. 13-16

anmäl dig senast 24 november

Innehåll

  • Hur ser framtidens journalföring ut?
  • Kan vi utvärdera omvårdnaden idag?
  • Vilka termer och terminologier finns för omvårdnad?
  • Vad hindrar förändring hos oss?

Föreläsare

Catrin Björvell, sjuksköterska, Med Dr, Karolinska institutet och Ordf Sektionen för Omvårdnadsinformatik, Svensk Sjuksköterskeförening

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas ut senast samma dag som utbildningen äger rum

Anmälan

Anmäl dig senast 24 november till:

pernilla.alencar-siljehag@regionstockholm.se

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)