Obesitas i primärvården - fakta om sjukdomen, stigma och bemötande

  • 2021-05-20

  • 9 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Obesitas ökar i världen och Sverige. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Ofta kan man mer om dessa sjukdomar än om sjukdomen obesitas som självklart också bör bemötas och behandlas.

Kursdatum och tid

20-21 maj kl.9-14:30

Anmäl dig senast 5 maj

Innehåll

  • Fakta om sjukdomen obesitas
  • Samsjuklighet och komplikationer
  • Bemötande
  • Stigmatisering

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Ha kännedom om sjukdomen obesitas
  • Känna till om bemötandets betydelse i patientkontakten
  • Ha kunskap om stigmatisering och vad det innebär

Föreläsare

Olika professioner med erfarenhet inom området

Målgrupp

Alla professioner inom primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för anställda i primärvården inom Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

Sökord: Obesitas, Fetma

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Digital utbildning (Teams/Zoom)