Nutritionsbehandling av det prematurfödda barnet - en eftermiddag för primärvårdsdietister

  • 2021-06-01

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

I Sverige föds ca 7000 barn per år för tidigt och en del av dessa barn kommer behöva stöd med nutritionen under uppväxten. Primärvårdsdietisten är en viktig person i vården av dessa barn, framför allt under de första levnadsåren men även i högre åldrar. Vi har samlat föräldrar, läkare och dietister för en halvdag för primärvårdsdietister.

Kursdatum och tid

1 juni kl. 13-16:30

Innehåll

• Det prematurfödda barnets utveckling, tillväxt och näringsbehov
• Nutritionsbehandling under och efter vårdtiden på sjukhus
• Patientförälder berättar om sina erfarenheter
• Patientfall och diskussioner i små grupper

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• Ha kunskap om det prematurfödda barnets näringsbehov
• Kunna behandla för tidigt födda barn som skrivits ut från sjukhus

Föreläsare

Kliniskt verksamma dietister och läkare med lång erfarenhet av patientgruppen samt patientföräldrar

Målgrupp

Primärvårdsdietister

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Mat, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)