Nutrition vid leversjukdom

 • 2022-03-22

 • 8.30 - 12

 • Digitalt via Teams

Välkomna till ett fortbildningstillfälle där du som dietist får möjlighet att lära dig mer om nutritionens betydelse vid leversjukdom.

Kursdatum och tid

22 mars kl. 8:30-12

Anmäl dig senast 14 mars

Innehåll

 • Leverfunktion och leversjukdomar
 • Sjukdomsrelaterad undernäring vid levercirros
 • Kost- och nutritionsbehandling vid leversjukdom
 • Aktuella riktlinjer och vårdprogram

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Ökad vetskap om nutritionens betydelse vid leversjukdom
 • Ökad kännedom om leversjukdomar och aktuella riktlinjer
 • Ökad trygghet i att bedöma nutritionsstatus och beräkna energi-/proteinbehov hos patienter med leversjukdom
 • Ökad kunskap om kost- och nutritionsbehandling samt kunna ge individanpassade kostråd till patienter med leversjukdom

Föreläsare

Catarina Lindqvist, dietist, specialist inom hepatologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Per Stål, överläkare och docent, Karolinska Universitetssjukhuset.

Målgrupp

Dietist

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning