NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 • 2023-10-25

 • 14.30 - 16

 • Digitalt via Teams

Har du i ditt arbete inom primärvården mött personer som du upplevt svårt att förstå varför personen i vissa möten och situationer fungerar bra men inte alls i andra. Vi inbjuder till en digital föreläsning om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär och om bemötande.

Kursdatum och tid

25 oktober kl. 14.30 - 16.00

Anmäl dig senast 19 oktober

Innehåll

 • NPF, funktionsnedsättning och andra begrepp
 • Det ojämna fungerandet
 • Adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning:

- definitioner, centrala symtom och begränsningar

- förekomst och orsaker

- konsekvenser i vardagen, samsjuklighet

- screening, utredning och insatser

- vem gör vad

- bemötande och förhållningssätt som underlättar mötet och vården

 • Frågor och erfarenhetsutbyte

Lärandemål

 • Ha kunskap om vad som ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken vid olika diagnoser, kognitiva svårigheter
 • Ha förståelse för hur adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning kan påverka vardagsliv, levnadsvanor och hälsa
 • Ha kunskap om övrigt stöd för målgruppen, viktiga samarbetspartners
 • Ha bättre redskap för bemötande, kommunikation och anpassningar vid NPF

Föreläsare

Annika Brar, Habiliteringsläkare, Specialist i psykiatri, Region Stockholm

Målgrupp

Arbetsterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Dietist, Annan

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Annan, Ämne, Pedagogik, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning