NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 • 2021-12-09

 • 13 - 17

 • CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10.

Har du i ditt arbete inom primärvården mött personer som du upplevt svårt att förstå varför personen i vissa möten och situationer fungerar bra men inte alls i andra. Vi inbjuder till en eftermiddag där din förståelse och kunskap om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär och hur du på bästa sätt bemöter.

Kursdatum och tid

9 december kl. 13-17

Anmäldig senast 2 december

Max 40/pers

Innehåll

 • Vad ingår i begreppet NPF-Definitioner och kännetecken vid olika diagnoser
 •  Vad de olika NPF-diagnoserna innebär i form av kognitiva begränsningar och svårigheter
 •  Genomgång kring krav och stresskänslighet
 •  Komorbiditet (samsjuklighet) och psykisk ohälsa
 •  Bemötande och förhållningssätt vid NPF
 •  Kommunikationsstrategier vid NPF - hur delger man information på bästa sätt
 •  Möjlighet att diskutera med kollegor och ställa frågor till föreläsarna

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Ha kunskap om vad som ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken vid olika diagnoser samt vilken form av kognitiva begränsningar och svårigheter
 •  Ha kännedom om kommunikationsstrategier, bemötande och förhållningssätt vid NPF

Föreläsare

Jenny Kindgren, beteende- och handikappvetare, utbildare Attention Utbildning

Annika Brar, Habiliteringsläkare, Specialist i psykiatri, Region Stockholm

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsanställdal i primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Pedagogik, Psykisk hälsa, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning