Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga

 • 2022-10-11

 • 9 - 12

 • Digitalt via Teams

Vi bjuder in primärvårdsdietister till en förmiddag där din förståelse och kunskap om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär samt hur du på bästa sätt kommunicerar och bemöter barn och ungdomar med NPF diagnos.

Kursdatum och tid

11 oktober kl. 9-12

Innehåll

 • Vad ingår i begreppet NPF, definitioner och kännetecken
 • Bemötande och förhållningssätt vid NPF
 • Kommunikationsstrategier vid NPF
 • Hur NPF kan påverka mat och ätande

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Ha kunskap om vad som ingår i begreppet NPF, definitioner och kännetecken
 • Ha kännedom om kommunikationsstrategier, bemötande och förhållningssätt vid NPF

Föreläsare

 • Annika Brar, Habiliteringsläkare, Specialist i psykiatri, Habilitering och hälsa, Region Stockholm
 • Catrin Killander, leg logoped, Habiliteringens resurscenter, Habilitering och hälsa

Målgrupp

Primärvårdsdietister, Fysioterapeuter/sjukgymnaster, Arbetsterapeuter

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)