Neuropati i fötter och händer samt HFS, hand- och fotsyndrom

  • 2023-04-20

  • 14.30 - 16

  • Solnavägen 1E, plan 7, rum Daggkåpa eller via Teamslänk

Neuropati är en vanlig och plågsam komplikation efter behandling av cancer. Vad kan primärvården göra för dessa patienter. Hand och fotsyndrom (HSF) är en annan vanlig biverkning av viss cancerbehandling, men för primärvården är det fortfarande en okänd grupp. Under den här föreläsningen får vi lära oss mer om neuropati och HSF.

Kursdatum och tid

20 april kl. 14:30-16

Innehåll

  • Neuropati ur ett primärvårdsperspektiv
  • Hur arbetar primärvårds rehab med patienter med neuropati?
  • Vilka biverkningar kan cytostatika ge på händer och fötter?

Föreläsare

Lena Honkanen Med. fotvårdsspecialist Annette Berghammer Vårdutvecklingsledare / Fysioterapeut

Målgrupp

Alla professioner inom hälso- och sjukvården 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Vi bjuder på något lite att tugga på!

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Jag anmäler mig till att*
Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Cancer, Smärta, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Nätverksträff