Nätverksträff Särskilt Mottagande för Äldre - diabetes i hemsjukvården

  • 2023-10-26

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Vi hälsar både tidigare och nya deltagare välkomna. Nätverket har som syfte att skapa ett forum där vi kan stödja varandra i hur vi kan ge en god och säker vård för äldre personer i primärvården. Denna gång är fokus på diabetes i hemsjukvården. Målgrupp: Alla yrkesgrupper.

Kursdatum och tid

26 oktober kl. 13-15

Anmäl dig senast 24 oktober

Innehåll

I hemsjukvården möter vi ofta personer med diabetes. Att ta över egenvården och ge assisterad egenvård är inte alltid enkelt och personalen ställs ibland inför svårtolkade situationer.

• Varför ligger blodsockret så högt eller svänger upp och ned?

• Hur hanterar man höga och låga värden?

• Hur ofta ska blodsockret mätas?

• Vilka målvärden kan vara relevanta?

• Vad är viktigt att tänka på vid typ 1 diabetes?

• Diskussion efter föreläsningen. Ta gärna med patientfall för diskussion.

• Kort presentation av webbstödet – Omvårdnad gör skillnad för sköra äldre.

Målgrupp

Alla professioner i primärvården

Föreläsare

Marianne Pegelow

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Viktigt att ha tillgång till fungerande mikrofon och om möjligt kamera.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Rehabkoordinator